6,74 meter højdeforskel

posted in: Uncategorized | 0

En af de mest trafikerede vandveje i verden er Kieler-kanalen, som forbinder Østersøen med Nordsøen.

Under en udbygning af kanalen i 1909-1914 blev der skabt en fobindelse mellem kanalen og søen Flemhuder See, som i den forbindelse fik vandspejlet sænket med over 6 meter. For at opretholde grundvandsniveauet i de omkringliggende områder, blev der planlagt en ringkanal omkring søen i søens gamle niveau, som dog kun blev udført øst og syd for søen. Kanalen fik forbindelse med Ejderens øvre løb.

Da landsbyerne Achterwehr og Flemhude ved søens sænkning mistede forbindelse ad vandvejen, blev den østlige del af ringkanalen udbygget og forbudet til Kieler-kanalen med en sluse ved Strohbrück. Vandet fra Ejderens øvre løb strømmer gennem denne kanal ind i Kieler-kanalen.

Kanalen hed nu Achterwehrer Schiffartskanal. Da den kun er 3 km langt, mistede den hurtigt sin betydning som transportvej, og i 2001 blev slusen ved Strohbrück lukket, da den var ved at forfalde. Anlægget er dog fredet, og den øverste sluseport holdes fortsat lukket for at holde vandniveauet i kanalen og dermed Ejderens øvre løb på niveau.

Livlig skibstratik i morgensolen påskedag ud for kanalens udmunding i Kieler-kanalen.

Slusekammeret, som er over 100 år gammelt, er afstivet for ikke at kollabere. Den øvre port, som er sikret og ikke kan betjenes mere, er det eneste som holder på vandniveauet i Ejderens øvre løb. 

Beliggenheden på verdenskortet med lidt hjælp fra Google: