Ingen strøm

posted in: Uncategorized | 0

Efter genåbningen af strækningen Vojens-Vamdrup, som nu er dobbeltsporet, foregår der stadig arbejder med kørestrømsanlægget, hvorfor der i en uge ikke er nogen spænding i køreledningen.

Som konsekvens heraf bliver godstogene trukket af dieselmaskiner. “Elektrikkeren” bliver på stammen og fortsætter uden diesel-hjælp fra hhv. Padborg og Kolding, hvor der igen er strøm.

MZ 1457 passerer her Rødekro på vej mod syd med EG 1306 og en lang vognstamme på krogen.Ekstra diesel-trækkraft er indlejet, som f.eks. tidl DSB MZ 1425, som nu ejes af Svensk Tågkraft. Ud over godsvognene har MZ’en hele 2 EG’er på krogen. På billedet passerer toget Bjerndrup Mølleå’s to arme mellem Tinglev og Bajstrup.