Røde motorvogne i stormvejr

posted in: Uncategorized | 0

Landskabet i Angeln i Sydslesvig minder meget om landskabet i det østlige Sønderjylland: Skov og mark, lidt kuperet.

Der går en jernbane gennem dette landskab: Den enkeltsporede bane fra Flensborg til Kiel. Med få undtagelser er motorvognene litra 648 den fremherskende køretøjstype på denne bane, som er lagt ud til 120 km/t. Disse motorvogne har god acceleration, de er sikkert også forholdvis økonomisk i drift, men komfortmæssigt er de ren rædsel.

En af disse såkaldte LINT er her fanget i åben landskab lidt syd for Flensborg en stormfuld tirsdag formiddag.

De gamle mekaniske signaler er stadig i drift på denne banestrækning. Nye lyssignaler er ved at blive stillet op, og strækningsfjernstyring, som vi har kendt i Danmark siden 30’erne, er ved at blive etableret.

Her er 648 336 standset foran et af de gamle signaler ved broen over Slien ved Lindaunis.

Signalet kom ikke til at vise ‘kør’. I stedet fik toget lov til at forbirangere, hvorefter det listede over den smalle bro og fortsatte mod Flensborg.